Fönster mot omvärlden

Politik, samhälle och allt däremellan

Olof Palme

Denna första majdag sitter jag och tittar på gamla klipp om Olof Palme, denna legend i världspolitiken. Det slår mig gång på gång att de saker han säger i sina tal är precis lika gångbara idag som då - för upp emot 60 år sedan! Är det inte märkligt, och skrämmande, att människan under de senaste decennierna faktiskt utvecklats så lite som hon gjort? 

Var är vi år 2067?

2 Jan 2020