Fönster mot omvärlden

Politik, samhälle och allt däremellan

Till minne av Hans Rosling

Här kommer en fantastisk föreläsning av Hans Rosling. Han var rolig, underbar och så klok. Bortse från hans svengelska. Lyssna på vad han ville få sagt och ta det till dig! Tänk om det fanns fler sådana som honom! Jag önskar i det här fallet att vi hade kunnat klona honom, så vi fått några tusen som honom. Världen hade behövt det. I så fall hade vi kunnat placera en Hans Rosling i vardera kontinent och haft honom att föreläsa bland sina medborgare. Ja tänk, så man kan drömma. Men du, lyssna, bläddra inte förbi! Lyssna och tänk självständigt!

19 Feb 2020