Fönster mot omvärlden

Politik, samhälle och allt däremellan

Vad kostar en advokat?

Många av oss tänker på Perry Mason, eller andra kända amerikanska jurister på TV när man pratar om advokater. En person som står framför en jury och pläderar, ställer frågor till vittnen och pressar de som man tror ljuger. Så ser det inte ut i Sverige. Vårt rättssystem är lite mer stillsamt och faktum är att de allra flesta fall inte ens når till en domstol utan är bara pappersexercis för advokaterna. Men det finns tillfällen då man behöver hitta advokat som kan skydda ens intressen. Men vad kostar det att anlita en advokat?

Rättsskydd kan ingå i din försäkring

I många hemförsäkringar ingår rätten till rättsskydd. Den kan se lite olika ut beroende på hur din försäkring ser ut och också vilket bolag du anlitat. I normalfallet står försäkringsbolaget för 80 procent av kostnaden, och du betalar själv 20%. 

Du kan ha rätt till rättshjälp

Den som inte har ett rättsskydd kan istället vara berättigad till rättshjälp. Kontakta en jurist eller en advokat för rådgivning och ni kan tillsammans fylla i en ansökan om rättshjälp. En grundregel är att om du har en årsinkomst på 260 000 kronor eller mer så har du inte rätt till rättshjälp.

Hela kostnaden täcks inte utan det är upp till 100 timmar för ombudet, samt utredningskostnader, ansökningsavgifter och kostnader för bevisning samt för kopior av handlingar dokument och liknande. 

Timpriser advokater

Det finns ingen praxis eller bestämd timpeng för en advokat och priserna kan därför se väldigt olika ut. Det sträcker sig mellan 1 500 kronor upp till över 10 000 kronor per timme beroende på vem som anlitas och målets omfattning. 

Det går ofta att förhandla fram ett fast pris. Om advokaten kan uppskatta uppdragets omfattning på ett relativt enkelt sätt så är det vanligt med fast pris. Exempel på detta är upprättande av testamente, bodelning, äktenskapsförord eller att upprätta ett bolag. 

Be om offert

Precis som med vilka andra företag som helst så konkurrerar advokater med varandra. Be dem om en offert, och be dem precisera exakt vad som ingår i timpriserna de uppvisar. Det går att få ner kostnader rejält om man bara vågar jämföra advokater. 

23 Feb 2021