Fönster mot omvärlden

Politik, samhälle och allt däremellan

Kvinnans dag

Jag tycker absolut att man ska diskutera huruvida man i ett land som Sverige fortfarande kan rättfärdiga ett firande av kvinnor på en specifik dag. Det är väl lite som att säga att alla övriga dagar är männens dag, vilket ju är rakt uppåt väggarna. Jag förstår historien, och att dagen hade ett viktigt syfte förr, men idag måste vi ha högre krav på jämställdhet än så.

Men, eftersom varje dag är en gyllene chans att hylla kvinnor, så varför inte även denna? Kvinnor för världen framåt.

8 Jan 2018