Fönster mot omvärlden

Politik, samhälle och allt däremellan

Liten juristskola

Det är ju så populärt numera både med nyheter om kriminalitet och deckarromaner. Många är de svenska deckarförfattarna som lyckas sälja böcker utomlands. Ta bara exempel som Mankell, Guillou, Läckberg, Marklund, Larsson och så vidare. Vi läser om olika brott, mord, överfall, våldtäkter varje dag. Har brottslingen ökat? Ja, statistiskt sett, ja. Men inte alls i den omfattning man får intrycket av när man slår upp en tidning. Det som i realiteten ökat är rapporteringen om den. Det grova våldet har ökat, liksom antalet skjutningar och mord i storstäderna (Göteborg, Stockholm, Malmö) och det gängrelaterade våldet. Det är ganska hemskt. Därför ska vi ta upp en del om den juridiska processen kring ett brott, och framför allt hur man som privat person kan få hjälp.

Vad är en jurist

Enkelt sagt är en jurist någon som ska kunna lösa juridiska tvister, eller råda någon som har begått, eller misstänks för ett brott vad hen ska göra. Den personen ska ta tillvara sin klients intressen och vad som är bäst för den personen. En jurist måste ha en juridisk utbildning för att få kalla sig jurist. Det är en person som ska kunna vad lagar och förordningar säger och hur de oftast tolkas. Många jurister hamnar ofta på olika tjänster i samhället. Så vad gör en jurist? Det är huvudsakligen inom tre områden som en jurist kommer att arbeta med:

  • Domstolar
  • Vid en domstol arbetar domare, åklagare, förhandlare och notarier. Man måste ha en examen i juridik för att få börja jobba som notarie. Det är första steget att sedan arbeta som domare. Åklagare leder vissa polisutredningar, som mord och våldtäkter till exempel och ekonomiska brott som ger fängelse i mer än ett år.

  • Advokatbyrå
  • En jurist som vill arbeta som advokat måste bli medlem i Advokatsamfundet. Det får man om man följer deras etiska regler. En advokat som missbrukar sitt förtroende kan bli avstängd från Advokatsamfundet och får inte kallas sig advokat efter det. Så det är verkligen inte alla som kan arbeta som advokat. Man måste föra ett liv som inger förtroende till exempel.

  • Företag, verk eller banker
  • Inom denna sektor hamnar många jurister. Då är de företagen eller bankerna behjälpliga med sitt kunnande om lag och avtal. De arbetar som skattejurister, miljöjurister och inom arbetsrätt. De kan även jobba med finanser och på företag med olika juridiska processer. Det ofta inom denna sektor som jurister kan få riktigt bra betalt.

    11 Oct 2017