Fönster mot omvärlden

Politik, samhälle och allt däremellan

Miljöpartiet vill ge fler permanent uppehållstillstånd

Oberoende vad man tycker om flyktingsituationen berör frågan oss alla, mer eller mindre. Här i denna blogg vill vi inte ta politisk ställning varken för det ena eller det andra. Flyktingsituationen har rört upp många känslor inom båda lägren; både bland dem som är för ett stort mottagande av flyktingar, och de som är emot det.

Båda lägren har rätt

Vi anser att båda lägren har sina poänger. I vilket fall som helst, har Miljöpartiet i dagarna kastat fram förslaget att fler som är flyktingar, ska få permanenta uppehållstillstånd. Idag får de som är flyktingar tillfälliga uppehållstillstånd. Det innebär att är man flykting, får man skydd under några månader, eller år, tills du kan återvända dit. Men har de ett jobb, med fast anställning, får de oftast stanna kvar i Sverige med permanent uppehållstillstånd när deras tillfälliga uppehållstillstånd gått ut (de måste söka nytt uppehållstillstånd då.

Miljöpartiet vill att fler ska kunna stanna

Det som är nytt och som Miljöpartiet vill föreslå nu, är att även de flyktingar som har fått tillfälliga uppehållstillstånd och som söker på nytt uppehållstillstånd ska kunna få permanenta uppehållstillstånd om de endast studerar (nytt förslag), eller arbetar utan fast anställning (nytt förslag), med till exempel arbetsförmedlingsstöd (nystartsjobb, eller liknande). Vi får se vad de andra politikerna tycker om det.

10 Oct 2017