Fönster mot omvärlden

Politik, samhälle och allt däremellan

När din kommun ska investera i VA

När en kommun ska till att bygga om eller bygga ut vatten och avloppssystemen så är det så att de måste gå ut en fråga till entreprenörer så att de kan komma med anbud på vad det ska kosta. Politikerna måste också då ta ställning till kvaliteten på jobbet som utförs och att de produkter som tillhandahålls håller en hög standard och samtidigt kräver ett så minimalt underhåll som möjligt. Man kan alltså inte ha en och samma leverantör hela tiden utan kommer genom åren att samarbeta med ett flertal olika aktörer på marknaden. Syftet med detta är att de skattepengar du betalat in ska användas förståndigt och på rätt sätt. 

Pålitlighet är A och O

Ett företag som ofta jobbar mot både kommuner och större företag är Erichs Armatur och de kan tillhandahålla alla de produkter som är nödvändiga för att vattensystem och liknande ska fungera väl. De kan också se till att jobbet med installationen utförs på ett bra sätt. De har många års erfarenhet av både kulventiler, skjutventiler och andra typer av avstängningsventiler både manuella och automatiska.

Kan jag som kommuninvånare påverka beslutet?

De allra flesta kommunpolitiker är glada att det finns invånare i kommunen som är aktiva och kommer med bra förslag. Detta gäller både när de letar efter entreprenörer och så enkla saker som huruvida det behövs mer belysning. Skriv gärna ett brev till dina lokala politiker med dina tankar och idéer eller kontakta dem via telefon för att få reda på hur just dina kunskaper ska kunna hjälpa din kommun att fatta rätt beslut. 

22 May 2017