Fönster mot omvärlden

Politik, samhälle och allt däremellan

Rökning - En klassfråga?

Arbetet med rökavvänjning har gjort att chanserna att få ett liv med bättre hälsa har ökat för stora grupper i vårt samhälle. Det har dock visat sig att det finns grupper i landet där det inte har varit lika framgångsrikt, eller att de grupperna har hamnat utanför. Tittar man på arbetare och tjänstemän så ser man en otrolig skillnad och samma sak gäller om man tittar på hur högt utbildad man är. En lågutbildad arbetare röker i större utsträckning än en högt utbildad tjänsteman gör. Att röka eller inte röka har blivit en klassfråga på många sätt.

Det finns också ett egenansvar

Man kan inte bara skylla på att de med högre utbildning eller bättre betalda jobb får mer hjälp, det finns också ett egenansvar i frågan. Om man vill sluta röka så finns det hjälp att få och vill man på egen hand försöka få en bättre hälsa så kan man skaffa e-cigg för att ersätta cigaretter. Med hjälp av elektroniska cigaretter så kan man själv få kontroll över sina begär och laster. Naturligtvis så är det samtidigt av högsta vikt att man får stöd och råd när man vill sluta röka och det ska vara lika för alla i vårt land. I vårt grannland Norge har man kommit långt i detta och det är betydligt vanligare att se el-cigaretter från olika företag som till exempel EQCigs och andra ställen. Tillsammans är vi starka och kan vi kombinera egenhjälpen med hjälp från vården så kan vi också få bukt med den ohälsa som är ett resultat av rökning. 

10 Jan 2017