Fönster mot omvärlden

Politik, samhälle och allt däremellan

Utmärkande för en rättstat

Vd är det som skiljer en rättsstat från en "bananrepublik"? ("Bananrepublik" = ett land i tredje världen, beroende av en enda exportvara, oftast en jordbruksprodukt) Termen har väl fått betyda allt från ett enkelt statsskick till ett fattigt land och diktatur till ett land saknar ett fungerande rättssystem. Om man vänder på det och frågar sig vad som kännetecknar en rättsstat, är det kanske lättare att definiera den. En välfungerande rättsstat måste ha en okorrumperad poliskår, inkluderat åklagarkår och domarkår. Motsatsen har vi sett i länder som har härjats av inhemsk maffia, till exempel Italien. Även Japan i viss mån. Hemma i Sverige har vi ingen nämnvärd maffia som har hotat rättssäkerheten. Däremot har rättssäkerheten vid flertalet tillfällen hotats av en alltmer inkompetent poliskår med allt gapande resurser. Det är mycket farligt om polisen saknar de viktiga verktyg som den behöver i sitt brottsbekämpande.

Rättsskydd viktig del av rättssäkerheten

Att ha ett väl fungerande rättsskydd är en annan mycket viktig komponent i en rättssäker stat. Många tänker inte på att de har ett rättsskydd, då de flesta aldrig kommer i kontakt med någon domstol eller ens i närheten av en polis, annat än vid någon trafikkontroll. De flesta är inte medvetna om att i deras hemförsäkring ingår rättsskyddet. Har man en hemförsäkring ingår en utbetalning som ersättning, upp till 80 procent i fall att man skulle hamna i någon rättstvist. De flesta tänker inte på det eftersom man vet med sig själv att man inte är kriminell. Vad många inte tänker på är att det inte endast är kriminella som har behov av ett rättsväsende. Som vanlig privat person kan man råka i rättsliga tvister, utan att vara det minsta kriminell.

Rättsskydd och rättshjälp

Därför ska vi här gå igenom vad ett rättsskydd är. Rättsskyddet är inbakat i din hemförsäkring. Så gott som de flesta hushåll i Sverige har en hemförsäkring, har du bland annat, rättsskydd (fall du skulle hamna i en tvist med någon), reseskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd och egendomsskydd. Det är skillnad mellan ett rättsskydd och rättshjälp. Ett rättsskydd är det du betalar för i form av premier i din hemförsäkringen, medan rättshjälp är det du får av staten om du har en årlig inkomst som är under 260 000 kronor. Den betalar du inget för utan får den hjälpen och den betalas direkt till den advokat som har valt att hjälpa dig. Detta om något utmärker en rättsstat, och ger dess medborgare ett rättsskydd.

12 Oct 2017