Fönster mot omvärlden

Politik, samhälle och allt däremellan

Viktigt med jämställdhet

Jämställdhet, det är något många jobbat med i många år för att det ska ske. Inte bara mellan man och kvinna utan även för övrigt. Det finns en intressant artikel om jämställdhet på Folkhälsostämman.se för övrigt. Jämställdhet handlar om att det ska vara jämlikt mellan kvinnor och män men att det även oavsett vad man har för kön så ska man kunna påverka och forma samhället och det egna livet. Jämställdhet omfattar saker sommakt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och mycket mer. Som en del av arbetet med jämlikhet och mångfald så är det bra om fler kommuner med mera HBTQ-certifieras.

Jämställd utbildning

Inom politiken och Regeringen så jobbas det med jämställdhetspolitiska frågor. Man har olika insatser samt att man jobbar med olika mål. En av dessa är att alla ska ha rätt till samma sorts utbildning. Alla, killar som tjejer ska ha samma möjlighet samt samma villkor när det kommer till utbildning så väl som studieval och personlig utveckling.  Detta är i alla fall ett delmål som regeringen har. Beslut som bland annat har tagits har gjorts för att det ska fungera. En sak som det beslutats om är till exempel pm ett förtydligande av skolans jämställdhetsuppdrag i läroplanerna. Detta beslut innebär att barn och elever inte ska delas upp utifrån kön, hur de undervisas och utbildas.

Jobba mer för jämställdhet

Något alla som sysslar med politik borde göra är att just jobba hårdare med jämställdhetspolitiska frågor och att belysa dem och vikten av att de gör något.

 

 

 

31 Aug 2018